OBJEKT č. 3 - HALA

Stav:

Volné k pronájmu

Využitelnost: Skladování, lehká výroba
Zastavěná plocha: 230 m²
Rozměry: 15,19 x 15,12 m, výška po vazník 4,26 m, výška hřebene 6,74 m
Popis: Jednopatrová budova, neposklepená, stropní železná konstrukce, podlaha betonová, 1x vjezd pro nákladní automobily.
Objekt je možné upravit dle požadavků zájemce.